Algemene voorwaarden en Privacy statement

Behandeling volgens algemene voorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN 

jaarlicentie 2020
bewijs-van-inschrijving GAT_2020
Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Privacy statement.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik, Evelien Jansen, Osteopaat en eigenaar van osteopathie praktijk Osteo-Paard, gevestigd te Dalfsen verklaar in deze Privacy Statement het volgende:

De gegevens die bewaard worden zijn:
NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
Staladres
telefoonnummer(s) en emailadres.

Deze gegevens worden uitsluitend bewaard voor administratieve doeleinden en contact, met als doel het kunnen bieden van goede zorg.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet gebruikt voor reclame doeleinden.

Deze gegevens worden bewaard van het moment dat er een afspraak is gemaakt voor het behandelen van uw paard of pony.
De gegevens blijven gedurende 5 jaar bewaard, ingaande van af de laatste behandeling.

Met het invullen van uw gegevens op de anamnese vragenlijst, die u ontvangt na het maken van een afspraak of gezamenlijk ingevuld word bij de eerste behandeling, gaat u akkoord met  deze privacy statement.

U heeft alle recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.
Dit kan u ten alle tijden per mail, telefonisch of mondeling aangeven. Uw gegevens worden dan binnen 48 uur aangepast of verwijderd.
Indien er betalingen open staan, kunnen uw gegevens pas verwijderd worden 48 uur na het ontvangen van de betaling van de openstaande factuur.

Osteo-Paard
Evelien Jansen, osteopaat
Dalfsen
06-44174945
info@osteo-paard.com
www.osteo-paard.com